#Otevřený stavebnicový systém FILIP

Projekt: Otevřený stavebnicový systém FILIP

Předmětem projektu je zahájení výroby inovovaného produktu stavebnicového systému FILIP, který chceme uvést na trh. Jedná se o otevřený stavebnicový systém s neomezenou možností nadstavby a variability, který slouží pro statické i mechanické konstrukce v průmyslových aplikacích. Vývoj je ukončen, nyní musíme investovat do přístavby výrobních prostor a nových výrobních technologií, abychom mohli výrobu zahájit.

Logo Evropské unie

Logo Evropské unie

#Vlastní kapacity pro výzkum a vývoj

Projekt: Vlastní kapacity pro výzkum a vývoj

Předmětem projektu je vytvoření podnikového výzkumného a vývojového centra, kde bude probíhat vývoj vlastních inovativních výrobků. K těmto účelům plánujeme upravit současné prostory a nakoupit špičkové vybavení pro prototypovou dílnu a elektro-technickou laboratoř. Vytvoříme nová kvalifikovaná pracovní místa a budeme schopni samostatně a efektivně vyvíjet zamýšlené produkty.

Logo Evropské unie

Logo Evropské unie