#Brno 2017

59. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2017

Děkujeme těm, kteří navštívili stánek 41 v pavilonu A2 na brněnském výstavišti. Poděkování patří všem návštěvníkům, ať již to jsou zákazníci stálí či nově příchozí a zajímali se o systém FILIP, který znají z dřívějších aplikacích či nový systém, který je nyní inovovaný a vylepšený. Pro ty, jenž systém neznají se jedná o 1. český patentovaný stavebnicový systém navržený pro výrobní podniky a distribuční centra, kdy nahrazuje svařované konstrukce a je velmi odolný vůči cyklickému namáhání. Vznikl kvůli rychlé flexibilitě a přizpůsobení se výrobě s minimální časovou ztrátou, ať pro podniky s vyšším podílem ruční práce, s vyššími mezioperačními časy, pro lehkou výrobu a elektroprůmysl, pro sklady a přípravky i další specializovaná pracoviště. Díky nově aplikovaným inovacím systému FILIP rychle reagujeme na průmysl 4.0, kdy se snažíme vycházet z jednoduchých a vymyšlených aplikací a tyto aplikace dále nastavovat o vylepšené modifikace. Za tyto modifikace lze považovat točnu a zdviž, které byly předvedeny prvně na MSV 2017 – Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Postavili jsme se k tomu tak, aby zákazníci tyto aplikace viděli v reálu v Brně na veletrhu a ne, aby museli tyto inovace hledat virtuálně na webových stránkách. Tyto nově využité aplikace budou postupně na webových stránkách doplněny o jejich standardní rozměry i jejich následné využití.

U nás lze sestavit linku ze tří základních modulových systémů, a to z dopravníku, jenž může být válečkový či pásový, z točny a ze zdviže (viz. obrázek vpravo nahoře). Pomocí těchto tří modulů lze sestavit spolehlivou a prvotřídní linku využitelnou pro jakékoliv výrobky a aplikace.

Veškeré informace o těchto vylepšeních budou doplněny na naše webové stránky s popisem možností využití daného komponentu. Již nyní můžeme nastínit jaké jsou možnosti těchto dvou inovací. Točna je jeden z prvků modulového systému a umožňuje rotaci nejen kolem osy výrobku, ale lze ji využít jako křížovou posuvku či výhybku. Maximální rozměry točny jsou stanoveny na rozměrech 1 000 x 1 000 mm a pro většinu aplikací postačí nosnost 100 kg či standardní nosnosti 300 kg. Jsme schopni jít i pro speciální aplikace na ještě vyšší nosnosti a větší rozměry linek. Zdviž patří také do modulového systému, kdy ji lze propojit s dopravníkem i točnou a standardní nosnosti zdviže jsou 100 kg. Zdviž lze využít pro transport materiálu mezi dopravníky, které jsou umístěny nad sebou a lze ji zkonstruovat pro libovolnou výšku dopravy.

3 moduly k sestavení linky

3 moduly (dopravník, točna, zdviž) k sestavení linky

#Modernlog 2018

Poznaň International Fair MODERNLOG 2018 - Trade Fair of Logictics, Transport and Storage

Letos navštívíme Poznaň International Fair MODERNLOG 2018. Tento veletrh je přímo specializován na logistiku a systémy spojené s ní. Na tomto veletrhu budeme mít také stánek pro naše stávající či potencionální zákazníky, abychom jim předvedli, co dovedeme a čím novým disponujeme.

Rádi Vám poradíme ohledně zefektivnění výroby, abyste pružně reagovali na stále se vyvíjející průmysl a přicházející průmysl 4.0 a byli dostatečně konkurenceschopnosti reagovat na tyto změny.

Nyní disponujeme systémem, který je samoprogramovatelný a skomunikovatelný.

 

K softwaru – systém má:

  • vlastní zdroj
  • svou vlastní logiku – připojení senzorů v modulu (optický, mechanický, kapacitní, indukční) či rozšířené systémy RFID (čtečky čárových kódů)

Do budoucna připravujeme takovou koncepci, že linka nebude potřebovat identifikátory čárových kódů (RFID) a polohu zboží na lince diagnostikuje přímo řídící systém linky, což je výrazná úspora nákladů na linkách.

 

Hardware:

  • 3 standardní typy (základní modul, točna a zdviž) a další budou následovat

Z připravovaných věcí to bude např. teleskop . Praxí jsme zjistili, že musíme vytvořit teleskop pro zakládání do regálů a robotizovaná paletizace z našeho systému (není osazena standardním robotem, ale naším vlastním).

Proto jste všichni vítáni a těšíme se na shledanou v Poznani 5. – 8. června 2018.